KLIEK HIER om die vorm vir die besonderhede van nuwe lidmate af te laai.

Wat beteken lidmaatskap van Bult Gemeente?

Ons visie is om as liggaam van Christus, God te verheerlik, mekaar te versterk, mense te versorg en die evangelie te verkondig.

Ons verstaan lidmaatskap nie
  • as ‘n bloot formele of historiese verbintenis aan die NG Kerk nie.
  • dat ek lidmaat van die gemeente is bloot omdat ek by ‘n bepaalde adres woon nie.
Ons verstaan lidmaatskap eerder
  • as ‘n keuse wat ek maak om my Christenskap en roeping deur hierdie gemeente uit te leef.
  • as ‘n verbintenis wat ek maak om betrokke te wees in die gemeente en om my diensbaarheid aan die Here in die gemeente in die samelewing uit te leef.
Ons doel as gemeente
  • is nie bloot om ‘n klompie gemeente-aktiwiteite in stand te hou of uit te bou nie
  • is om as gelowiges en as gemeente, in die krag van die Gees, regtig ‘n verskil in die samelewing te maak, waarin die Here ons geplaas het, sowel persoonlik as gesamentlik.

As jy graag met Johan Hendriks of Petro de Beer wil gesels oor jou inskakeling – maak gerus met hulle hier kontak.