In Bult Gemeente heg ons groot waarde aan die doop as die genadeteken van God – dat Hy ons as sy kinders aanneem. My doop sê aan Wie ons behoort. By elke doop oorhandig ons aan die ouers, namens die gemeente, ‘n Bybel en ‘n doopkersie. Die doopkersie is ‘n ou gebruik uit die vroeg-Christelike kerk. Die gedagte is om na behoefte, maar veral ook met die herdenking van die doopdatum, die kersie aan te steek as ‘n herinnering aan my doop en ‘n herinnering aan wie ek behoort.

Stel asseblief die kerkkantoor ‘n maand vooraf reeds in kennis van die beoogde doop.

KLIEK HIER VIR DIE VORM WAT AAN DIE KERKKANTOOR GESTUUR MOET WORD.