Ons Jeugbediening is ons hartklop!

Kies hierdie skakel om vir 2019 te registreer
PEUTER- (2-4 JARIGES) EN KLEUTERS (5-6 JARIGES)

Die Peuters en Kleuters kom saam met hulle ouers na die eredienste. Die saal word ingerig dat daar genoeg ruimte is vir kinders om bietjie te raas en bietjie te speel. Daar is ook gewoonlik ‘n inkleurprent wat by die tema van die dag aansluit. Hierdie bediening se droom is om kinders van vroeg af al tuis te laat voel in Bultgemeente se eredienste, as ‘n familie van gelowiges.

IKIDZ – KINDERKERK – KATEGESE (GR 1-6)

Grade 1 tot 6 kom in die kerk bymekaar vir die erediens om 9:00, en gaan dan uit die erediens na die Kerkkantoor.

Koördineerder:
Christelise Goosen & Inale Coetzee
E-pos: jeug@ngbult.co.za

TIENER BYEENKOMS – SENIOR KATEGESE (GR 7-12)

Trefpunt is die naam van Bultgemeente se tienerbediening! Ons jongmense (Gr 7-12) kom normaalweg elke Sondag 17:00 in die Kerkkantoor bymekaar vir ‘n byeenkoms in eie idioom. Woensdae kom jongmense van reg oor die dorp bymekaar vir die weeklikse Midweek om 18:00 – ook in die Kerkkantoor. En kyk uit vir ons kampe reg deur die jaar!

  • Ons skakel in by die dorp se Jeugbeweging oNderGronds. Daar is verskeie byeenkomste deur die loop van die jaar!
  • Ons hart klop hard vir #Imagine wat ‘n nasionale tienerbeweging is wat by Bothaville plaasvind in die eerste vakansie van die jaar! Vir meer besonderhede kan jy ‘n epos stuur na central@imaginemovement.co.za

BELYDENISGROEP

Die graad 11 belydenisgroep word deur Dawfré gelei in ‘n soort “Bybelskool”-formaat. Die kamp vind gewoonlik aan die begin van die jaar plaas!

Koördineerder:
ds. Manus Visagie
E-pos: manus@ngbult.co.za