10 Februarie 1961

Meer oor ons

Die NG Gemeente Potchefstroom-Die Bult is ‘n gemeente van die Nederduitse Gereformeerde Kerk. Dit vorm deel van die Sinode Goudland (voorheen Wes-Transvaal).

Die gemeente is in 1961 van die NG Gemeente Potchefstroom-Noord afgestig. Ds. S.J. Eloff van die Moedergemeente was die eerste leraar van Die Bult-gemeente. Die kerkgebou is by Esselenstraat 42, Potchefstroom geleë.

Vandag is ons ‘n geloofsfamilie waar almal welkom is! Ons mense is vir ons belangrik, ons kinders is vir ons belangrik en ons dorp is vir ons noodsaaklik!