Die Visie van die gemeente is: “Om as liggaam van  Christus, God te verheerlik, mekaar te versterk, mense te versorg en die evangelie te verkondig.”

Die liggaam van Christus bestaan uit verskillende lede (1Kor. 12:12-26) elk met eie genadegawes (Rom. 12:6-8), roepings en belangstellings. Dit is ‘n natuurlike proses dat lidmate met dieselfde genadegawes, roepings en belangstellings kan groepeer om by mekaar te leer (Kol 3:16), en om saam te strewe na die diep en volledige insig sodat hulle God se geheimenis kan ken (Kol 2:2), en om kragte en vermoëns saam te voeg om as groep meer effektief te wees. So ‘n groep staan bekend as ‘n Belangegroep. Lidmate wat dieselfde belange deel.

Die primêre doel van die Belangegroepe is om die visie van die gemeente gestalte te gee en uit te leef in ons omgewing.

In ons gemeente bestaan daar tans vyf sulke groepe, maar daar is baie ruimte vir nóg. Die groepe konsentreer op Bybelstudie en onderlinge versorging.

Hiermee ‘n uitnodiging dat indien die Here jou lei om in te skakel by ‘n spesifieke Belangegroep of indien jy geroepe voel om so ‘n groep te begin, of indien jy enige voorstelle het, kan jy asseblief met ons kontak maak.

(Ds.) Johan Smit is die persoon om te kontak, hy is die Sameroeper en Koördineerder van die Belangegroepe. Kliek hier om met hom kontak te maak.