Die doelwit met die pastorale bediening van Senior Lidmate is om hulle in ooreenstemming met die missie van ons Gemeente fisies, geestelik en emosioneel by te staan, te versorg en te bemoedig.

Ernst Breet is die een wat vir ons hierdie bediening dryf. U kan gerus met hom kontak maak.