Hierdie bediening fokus op ons gemeente se voetspoor na buite en hulle het ‘n groot verantwoordelikheid en netwerk van sendelinge.

  • SER (Sending en Ekumene Raad): Die SER bestaan uit verteenwoordigers van die 12 NG en 4 (eersdaags 5) VGK gemeentes van Potchefstroom (Ikageng, Promosa, Tlokwe, Lefika, Tshepisong).  Die verteenwoordigers ontmoet mekaar een keer per kwartaal vir  samewerking en meelewing. Die SER het oor die jare verskillende projekte van stapel gestuur en ook die VGK gemeentes bygestaan met hulle eie projekte, soos die brood- en Bybelprojekte, asook die voorsiening van klere vir behoeftige gemeentelede.
  • Indië: Ons is al vir baie jare betrokke by die Echo of His Call-bediening van broer Sam Selva Raj.  Sy bediening strek oor ‘n wye veld, onder andere ‘n skool, ‘n drukpers, Bybelkolleges, en sewe eredienste op Sondae in vyf verskillende tale.
  • Eilande Sending: Die eilande word sedert 1971 deur die NG Kerk besoek.  Deur die jare was sendelinge op dinamiese wyse betrokke.   Eilande Sending bedien tans Madagaskar, Mauritius, die Seychelle, die Maldives en Sri-Lanka, waar persone elk op eie gebied die mense van die eilande bereik met God se liefde.  Ds. Sanré Benade beklee sedert 2016 die pos van skriba vir die Eilande Sending.
  • FEBA Radio:  FEBA Radio Suid-Afrika, asook sy vennoot FEBC, is ‘n internasionale Christelike sendingorganisasie wat die Evangelie van Jesus Christus deur radio an ander media uitsaai na die minsbereikte nasies op aarde.
  • Hospitaalsending:  Petro Zaayman is ons geestelike werker wat in Potchefstroom Hospitaal werksaam is.  Sy bedien pasiënte, personeel en selfs besoekers met die evangelie.  Vrywilligers uit die dorpsgemeentes besoek ook die pasiënte.
  • TIW (Toerusting van Interkulturele Werkers): Ryk van Velden, verbonde aan die Hugenote Kollege, se bediening behels die toerusting van interkulturele werkers vir getuienis en diens, asook die bevordering van missionaliteit en interkulturele vaardighede binne die kollege.
  • Mauritius:  Ons is betrokke by die kinderevangelisasiewerk van Mala en Vijay Cheetamun.  Mala bedien die laerskoolkinders d.m.v. kinderklubs en Vijay het ‘n suksesvolle bediening onder tieners.
  • Malawi:  Die Mission Department van die Nkhoma Sinode staan onder die leiding van die Missionêre Direkteur ds. Gracious Madimba.  Hulle evangeliste is betrokke by onder andere Moslemevangelisasie in Malawi en is ook in Mosambiek werksaam.
  • Vriende vir Sending: God verander die wêreld deur gebed:  Eugene en Mauricette Coetzee werk tans vanuit Suid-Afrika.  Eugene werk by SAAWE (Suid-Afrikaanse Aksie vir Wêreldevangelisasie), met sy fokus steeds op gebedsbediening en -seminare. Mauricette sit haar werk in Frankryk voort as aanbieder van seminare oor ‘n wye verskeidenheid van geestelike onderwerpe.

Wil jy graag betrokke raak by ons Missionêre Bediening, kliek hier en Santa Cronje sal met jou kontak maak.