Logo

Erediens Bespreking

7 MAART 2021


As gevolg van COVID regulasies kan ons slegs 50 mense in die kerkgebou akkomodeer. Ons vra dus dat u hierdie vorm sal invul indien u die erediens in die kerkgebou wil bywoon. Ons bevestig dan u registrasie vir die betrokke erediens voor/op Saterdag.
Dankie vir u samewerking in dié verband!

KANTOORGEBRUIK