Ons eredienste vind plaas Sondae 9:00. Ons het ‘n eredienswerkgroep wat op Maandae 17:00 bymekaarkom en saamdink oor die komende erediens. Ons musiekspan o.l.v Jaco Jacobs werk ook hard saam hier om ons eredienste te beplan.

Jy is welkom om saam te kom dink oor ons eredienste of om jou talente te kom aanbied vir die musiekbediening.