Ons barhartigheidsbediening is betrokke by verskeie projekte:

  • Ons Hulde Ouetehuis: Ons wil graag die Outehuis se hande sterk deur ondersteuning te bied soos wat dit met die bestuur onderhandel word.
  • Heritage Kleuterskool: Ons ondersteun die kleuterskool in Ikageng om die kindertjies te help versorg.
  • Kerkwinkel: Ons wil graag vir almal ‘n billike kans bied om klere, skoene, warmgoed te kan bekom.
  • Projek 365: Munte vir hulle wat nie het nie. Ons samel munte in vir die skryfbehoeftes van Abbasorg Kleuterskool se finalejaar klas wat oppad is na graad 1.
  • Winterhoop-projek
  • NG Welsyn Potchefstroom

Indien jy graag by die barmhartigheidsbediening wil betrokke raak, maak kontak met Elizabeth Breet deur hier te kliek.